Nest opgeven

Op deze pagina kunt u uw nest online opgeven voor de kittenbemiddeling. Dit is een gratis service voor leden van de Aby2000. Wilt u alstublieft alle kittens die geboren zijn vermelden, met opgave of ze al dan niet beschikbaar zijn. Bent u nog geen lid van de Aby2000 maar wilt u wel een nest opgeven, dan wordt dit nest opgenomen in de bemiddeling, met een vermelding op deze website, zodra uw lidmaatschap verwerkt is.

Het testen van bloedgroep en erfelijke afwijkingen raden we sterk aan (o.a. PL, PRA en PKdef) maar is en blijft de verantwoording/zaak van de fokker en katereigenaar. Zijn de ouders of één van hen getest en wilt u dat vermeld hebben bij uw nest, stuurt u dan een gescande kopie van de test uitslagen naar kittens@aby2000.nl. .Naar dit adres kunt u- ter plaatsing bij uw nestmelding -ook twee kitten foto’s insturen. Graag in het originele formaat en hoge resolutie van minimaal 500 kb of meer.

De kittenbemiddeling eindigt als de kittens 16 weken oud zijn, tenzij het lid te kennen geeft langer van de bemiddeling gebruik te willen maken. Na deze periode worden de nestjes van de website verwijderd en eenmaal verwijderd worden ze niet meer terug geplaatst. U kunt ook verwachte nestjes opgeven, maar geef dan ook tijdig de geboorte datum door.

Kitten 1:

Kitten 2:

Kitten 3:

Kitten 4:

Kitten 5:

Kitten 6: